Bovenlanden Aalsmeer
Paddenpoel

Paddenpoel

Natuur in de bovenlanden

Natuur in de bovenlanden

Natuur naast cultuur

Natuur naast cultuur

seringenland met schuilhut

seringenland met schuilhut

Natuurgebied in ontwikkeling

Natuurgebied in ontwikkeling

Molmpoeltje

Molmpoeltje

Lombokakker

Lombokakker

Oude Seringenakker

Oude Seringenakker

bestuur

 
Samenstelling juli 2018
   

Piet Harting
telefoon 06-53834571

voorzitter

Arie Buijs
telefoon 06-51082342

secretaris

Ap Eigenhuis
telefoon 06-14563867

vicevoorzitter

Hans Splinter
telefoon 06-27328512

penningmeester


Toelichting op de bestuurssamenstelling:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) leden.
  2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
  3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.